Tem báo trộm (hộp dưới 400g)

29.500₫ 30.500₫

[ Chưa bao gồm VAT ]

Tem báo trộm

Bảo vệ hộp sữa, đồ hộp, các loạilọ loại dưới 400g

Dạng dây bẹt

Dùng cho cổng hệ RF

Tem báo trộm

Bảo vệ hộp sữa, đồ hộp, các loạilọ loại dưới 400g

Dạng dây bẹt

Dùng cho cổng hệ RF

Thông tin khác

zalo