Ruy băng mực in tem mã vạch

0964.768.117 0964.768.117