Dây đeo cho tem từ cứng

0964.768.117 0964.768.117