Máy quét Posiflex MS-5145

 • Máy quét mã vạch laser 1D
 • Bề rộng rộng hơn lĩnh vực hơn một CCD thông thường
 • Depth of Field: 0-140 mm ở mức 13 mil
 • Tốc độ quét: 72 scan / giây để quét một đường
 • Dữ liệu mã vạch có thể được tùy chỉnh sửa
 • Dễ dàng lâp trình bằng chương trình tiện ích hoặc mã số menu bar
 • Thả kháng cự: 1,5 m
 • Máy quét mã vạch laser 1D
 • Bề rộng rộng hơn lĩnh vực hơn một CCD thông thường
 • Depth of Field: 0-140 mm ở mức 13 mil
 • Tốc độ quét: 72 scan / giây để quét một đường
 • Dữ liệu mã vạch có thể được tùy chỉnh sửa
 • Dễ dàng lâp trình bằng chương trình tiện ích hoặc mã số menu bar
 • Thả kháng cự: 1,5 m
 • Kích thước: 187 mm x 82 mm x 64 mm; Trọng lượng: 97 g
 • Giao diện: USB (MS-5145U), Serial (MS-5145R) hoặc PS / 2 (MS-5145K)

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo