Máy quét Posiflex LS-1000U

Máy quét mã vạch laser đa tia1D compact với một giá để có thể tháo rời

Chuyển mạch nút giữa mọi hướng và đơn dòng quét

Depth of Field: 0-200 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)

Scan Patten: 5 hướng của trường quét, 20 dòng quét

Tốc độ quét: 1400 scan / giây để quét đa hướng

Tốc độ quét: 74 scan / giây để quét một đường

Đứng một mình hoặc giải pháp gắn kết

Drop kháng cự: 1,5 m

Máy quét mã vạch laser đa tia1D compact với một giá để có thể tháo rời

Chuyển mạch nút giữa mọi hướng và đơn dòng quét

Depth of Field: 0-200 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)

Scan Patten: 5 hướng của trường quét, 20 dòng quét

Tốc độ quét: 1400 scan / giây để quét đa hướng

Tốc độ quét: 74 scan / giây để quét một đường

Đứng một mình hoặc giải pháp gắn kết

Drop kháng cự: 1,5 m

Kích thước: 111 mm (H) x 66 mm (D) x 70 mm (W); Trọng lượng: 200 g

Giao diện: USB

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo