Máy quét Datalogic QuickScan QD2100

Đọc ảnh tuyến tính là dòng máy đọc sử dụng trong bán lẻ và văn phòng, giao thông và các dịch vụ bưu chính.

Tạo cảm giác thoải mái cho người dùng trong các hoạt động hàng ngày.

Hiệu suất đọc đặc biệt có thể dể dàng đọc được mọi mã vạch 1D

QD2100 sở hữu tính năng Green Spot độc quyền của Datalogic, phản hồi đọc tốt trực tiếp trên mã, hữu dụng trong các môi trường ốn ào.

Đầu đọc mã vạch Quickscan QD2100

Đọc ảnh tuyến tính là dòng máy đọc hoàn hảo để sử dụng trong bán lẻ và văn phòng cùng với các hoạt động liên quan đến giao thông và các dịch vụ bưu chính.

Với thiết kế nhỏ, nhẹ Datalogic QD2100 tạo cảm giác thoải mái cho người dùng trong các hoạt động hàng ngày. Hiệu suất đọc snappy đặc biệt có thể dể dàng đọc được mọi mã vạch 1D và mã tuyến tính GS1 DataBar ™.

QD2100 sở hữu tính năng Green Spot độc quyền của datalogic, phản hồi đọc tốt trực tiếp trên mã, hữu dụng trong các môi trường ốn ào.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo