Máy quét Denso QD20

Đọc trực tiếp mã 2D.

Sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh mới nhất.

Chức năng phân phối chiếu sáng

Dễ dàng cài đặt với chuột cho phép thiết lập các thông

Lắp đặt hiệu quả trong không gian hạn chế.

Đọc trực tiếp mã 2D. Sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh mới nhất, các bộ giải mã có thể đọc trực tiếp mã 2D cũng như các nhãn một cách chính xác.

Ngoài ra, nhờ vào thiết lập đơn giản với con chuột, quản lý các bộ phận truy xuất nguồn gốc một cách dễ dàng. 

Chức năng chế độ kiểm tra được sử dụng để đảm bảo sửa lỗi của mã QR và hiển thị thông tin mã chi tiết, cho phép thiết lập an toàn

Chức năng phân phối chiếu sáng được sử dụng để chọn các điều kiện chiếu sáng phù hợp nhất.

Chức năng nhớ hình được sử dụng để phân tích và điều chỉnh các nguyên nhân chi tiết của sự thất bại hoặc khiếm khuyết.

Khả năng đọc tốt nhất được thiết lập bởi nhiều sự lựa chọn giúp xác định các thiết lập tốt nhất cho điều kiện đọc và chuyển đổi thiết lập phụ thuộc vào trạng thái làm việc.

Dễ dàng cài đặt với chuột cho phép thiết lập các thông số một cách dễ dàng trong màn hình cũng như thiết lập lệnh.

Lắp đặt hiệu quả trong không gian hạn chế

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo