Máy in mã vạch Zebra GX420Rx

- Thiết kế đặc biệt cho việc in ấn theo toa an toàn, Zebra "s GX420Rx việc liên tục với bệnh viện" của công nghệ phần mềm,. 

- GX420Rx chứa một khóa tích hợp để đảm bảo các giấy bên trong, khe cắm khóa Kensington cho phép bạn đính kèm máy in để bàn hoặc bàn.

- Các máy in Rx cũng có sẵn với một gắn kết đặc biệt đứng cho an ninh bổ sung

- quy định đảm bảo mức độ dễ đọc rõ ràng để tăng độ chính xác

- Thiết kế đặc biệt cho việc in ấn theo toa an toàn, Zebra "s GX420Rx việc liên tục với bệnh viện" của công nghệ phần mềm,. 

- Với nhiều trạm khóa, Zebra "s máy in GX420Rx chứa một khóa tích hợp để đảm bảo các giấy toa bên trong, cùng với một khe cắm khóa Kensington cho phép bạn đính kèm các máy in để bàn hoặc bàn.

- Các máy in Rx cũng có sẵn với một gắn kết đặc biệt đứng cho an ninh bổ sung

- quy định đảm bảo mức độ dễ đọc rõ ràng để tăng độ chính xác

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo