Máy in mã vạch Sato CL6e

Series "e" mới của máy in CL mang đến cho các công nghệ mới nhất với thế giới của in nhãn nhiệt.

Các máy in Cle series cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao, tốc độ xử lý tuyệt vời 

CL e Dòng máy in thiết lập tiêu chuẩn mới trong thông nhãn.

Một bộ xử lý RISC thế hệ mới cung cấp hiệu suất cao trong sản xuất nhãn ngay cả khi in trực tiếp từ Windows tiêu chuẩn.

Series "e" mới của máy in CL mang đến cho các công nghệ mới nhất với thế giới của in nhãn nhiệt.

Các máy in Cle series cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao, tốc độ xử lý tuyệt vời 

Một lượng lớn bộ nhớ on-board để nhanh chóng và dễ dàng quản lý bất kỳ nhãn in requirement.

CL e Dòng máy in thiết lập tiêu chuẩn mới trong thông nhãn.

Một bộ xử lý RISC thế hệ mới cung cấp hiệu suất cao trong sản xuất nhãn ngay cả khi in trực tiếp từ Windows tiêu chuẩn.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo