Máy in mã vạch Sato CL4e

Series "e" mới của máy in CL mang đến cho các công nghệ mới nhất với thế giới của in nhãn nhãn.

CL "e" máy in series cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao, tốc độ xử lý tuyệt vời

The CL "e" máy in dòng thiết lập tiêu chuẩn mới trong thông nhãn.

Một bộ xử lý RISC thế hệ mới cung cấp hiệu suất cao trong sản xuất nhãn ngay cả khi in trực tiếp từ Windows tiêu chuẩn.

Series "e" mới của máy in CL mang đến cho các công nghệ mới nhất với thế giới của in nhãn nhãn.

CL "e" máy in series cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao, tốc độ xử lý tuyệt vời

Một lượng lớn bộ nhớ on-board để nhanh chóng và dễ dàng quản lý bất kỳ nhãn in requirement.

The CL "e" máy in dòng thiết lập tiêu chuẩn mới trong thông nhãn.

Một bộ xử lý RISC thế hệ mới cung cấp hiệu suất cao trong sản xuất nhãn ngay cả khi in trực tiếp từ Windows tiêu chuẩn.

Thông tin khác

0964.768.117 0947.387.123