Máy in mã vạch RING BC-WS

CPU điều khiển tốc độ cao 32 bit
Độ bền cao
Nhiều tùy chọn có sẵn
Tự động hiệu chuẩn nhãn in
Chức năng lột nhãn tự động  (BC-8SK, BC-12SK)
Có chế độ tự động lột nhãn mỏng, giòn (decal bể) hoặc decal thường

CPU điều khiển tốc độ cao 32 bit
Độ bền cao
Nhiều tùy chọn có sẵn
Tự động hiệu chuẩn nhãn in
Chức năng lột nhãn tự động  (BC-8SK, BC-12SK)
Có chế độ tự động lột nhãn mỏng, giòn (decal bể) hoặc decal thường

Thông tin khác

0964.768.117 0964.768.117