Máy in mã vạch RING BC-LS

Bộ ứng dụng tiêu chuẩn xử lý những ứng dụng in ấn từ máy in.
CPU điều khiển tốc độ cao 32bit
Được lựa chọn 2 phương pháp ứng dụng
Không khí phản lực loại (J loại)
Thông cáo báo kiểu (loại P)
Hỗ trợ nhãn từ chiều dài 5mm đến
In nhãn A4 từ phía dưới lên phía trên.
Đáp ứng các nhu cầu in nhãn đặc biệt
Chế độ làm sạch khoang in

Bộ ứng dụng tiêu chuẩn xử lý những ứng dụng in ấn từ máy in.
CPU điều khiển tốc độ cao 32bit
Được lựa chọn 2 phương pháp ứng dụng
Không khí phản lực loại (J loại)
Thông cáo báo kiểu (loại P)
Hỗ trợ nhãn từ chiều dài 5mm đến
In nhãn A4 từ phía dưới lên phía trên.
Đáp ứng các nhu cầu in nhãn đặc biệt
Chế độ làm sạch khoang in

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo