Máy in mã vạch Godex EZ-DT4

+ Đơn giản và kinh tế 4.25 "máy in nhiệt trực tiếp
+ Nhỏ tiết kiệm không gian thiết kế với bức tường gắn kết tính năng
+ USB chuẩn 2.0 và DB9 kết nối cổng nối tiếp
+ Seagull khoa học trình điều khiển Windows

Đơn giản và kinh tế 4.25 "máy in nhiệt trực tiếp

Nhỏ tiết kiệm không gian thiết kế với bức tường gắn kết tính năng

USB chuẩn 2.0 và DB9 kết nối cổng nối tiếp

Seagull khoa học trình điều khiển Windows

QLabel phần mềm miễn phí có chức năng cơ sở dữ liệu làm cho nó dễ dàng để thiết kế và in nhãn

Cáp USB và các phương tiện truyền thông mẫu kèm với mỗi máy in

Tùy chọn bao gồm: thiết bị phân phối nhãn, cắt, và card Ethernet

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo