Máy in mã vạch Cab XD4

  • Không điều chỉnh độ rộng đầu in cho các vật liệu khác nhau.
  • In ấn trên các vật liệu liên tục rất nhỏ hoặc rất dày.
  • Tăng năng suất in ấn khi in tài liệu khó.
  • Hoạt động và điều khiển tương thích với các dòng A+.
  • Cho in một mặt nhìn thấy của vật liệu cụ thể

XD4 - máy in mã vạch cho ứng dụng in 2 mặt trực tiếp.

Cho in mặt trên và mặt dưới đồng thời với nhau thông qua hai đơn vị in xếp chồng lên nhau. Ứng dụng cho các ống phẳng, vật liệu đúc sẵn, giấy, vật liệu tổng hợp hoặc bìa các-tông.

  • Không điều chỉnh độ rộng đầu in cho các vật liệu khác nhau.
  • In ấn trên các vật liệu liên tục rất nhỏ hoặc rất dày.
  • Tăng năng suất in ấn khi in tài liệu khó.
  • Hoạt động và điều khiển tương thích với các dòng A+.
  • Cho in một mặt nhìn thấy của vật liệu cụ thể

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo