Máy in hóa đơn Kiosk Star TMP212

Dễ dàng tiếp cận đầu in cho mục đích bảo trì đơn giản.
Độ tin cậy cao MCBF 10 triệu dòng.
In tốc độ cao: Max. 50 mm / giây.
Rear hoặc cấp từ phía dưới.
Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn
 

Dễ dàng tiếp cận đầu in cho mục đích bảo trì đơn giản.
Độ tin cậy cao MCBF 10 triệu dòng.
In tốc độ cao: Max. 50 mm / giây.
Rear hoặc cấp từ phía dưới.
Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn
 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo