Máy in bill Wincor Nixdorf TH420

Máy in hóa đơn Wincor TH420 là một máy in nhiệt với hai trạm biên lai in ấn và tài liệu. 

Được kết hợp in nhiệt cho biên lai và ma trận điểm in cho các tài liệu. 

Tất cả những máy incũng có thể in hai biên lai màu và sử dụng giấy đặc biệt.

Máy in hóa đơn Wincor TH420 là một máy in nhiệt với hai trạm biên lai in ấn và tài liệu. 

Được kết hợp in nhiệt cho biên lai vàma trận điểm in cho các tài liệu. 

Trạm tài liệu tác động hỗ trợ in với lên đến 120mm và có thể in lên đến 5 bản. 

Các thêm bảng tài liệu rộng cũng cho phép vận chuyển các tài liệu khổ A4 hoặc Letter. 

Máy in hóa đơn bán lẻ Wincor Nixdorf là máy in Brid cho một loạt các giao diện từ RS232 USB có sẵn. 

Tất cả những máy incũng có thể in hai biên lai màu và sử dụng giấy đặc biệt.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo