Máy đọc Motorola Symbol P370

Quét và lưu trữ mã vạch ngay từ lúc bắt đầu.

Phát triển các ứng dụng quản lý dữ liệu tùy chỉnh.

Phù hợp với những môi trường khắc nghiệt.

Mang lại khả năng tích hợp liền mạch dữ liệu được quét vào ứng dụng lưu trữ hiện có.

Cho phép người dùng đọc mã vạch từ khoảng cách 9,1 m để đạt năng suất tối đa.

Cho phép thu thập dữ liệu mã vạch thời gian thực ở những nơi mà dây cáp có thể hạn chế chuyển động hoặc tiếp cận.

Phiên bản không bàn phím và có bàn phím
Cho phép lựa chọn các tính năng cần thiết.

Công nghệ tần số radio điểm tới điểm
Cải thiện độ chính xác với đường truyền dữ liệu 2,4 GHz đáng tin cậy.

Bàn phím 17 phím chữ và số và màn hình hiển thị 2 dòng x 20 ký tự
Cho phép người dùng xem, nhập và xóa bản ghi đã quét một cách dễ dàng.

Tay cầm dạng báng súng, quét thuận
Giảm mỏi cho người dùng trong môi trường cần quét nhiều.

Kiến trúc lập trình được
Cho phép phát triển các ứng dụng quét tùy chỉnh với MCL-Designer.

Chức năng trên phạm vi rộng nâng cao
Cho phép người dùng đọc mã vạch từ khoảng cách 30 ft (9,1 m) để đạt năng suất tối đa.

Bộ nhớ Flash
Thực hiện nâng cấp phần mềm dễ dàng tại hiện trường.

Hỗ trợ phần mềm tiện ích 123Scan và định dạng dữ liệu nâng cao (ADF)
Mang lại khả năng tích hợp liền mạch dữ liệu được quét vào ứng dụng lưu trữ hiện có.

Gắn theo chuẩn IP54 (chỉ P370)
Phù hợp với những môi trường khắc nghiệt.

MCL-Designer tùy chọn
Phát triển các ứng dụng quản lý dữ liệu tùy chỉnh.

Phần mềm ứng dụng kiểm kê được tải trước
Quét và lưu trữ mã vạch ngay từ lúc bắt đầu.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo