Máy đọc Honeywell VoyagerBT 9535

Công nghệ Bluetooth: tạo điều kiện để các thiết bị giao tiếp trong phạm vi đa dạng

Hai cách giao tiếp: Người dùng nhận được xác nhận bằng âm thanh và hình ảnh của từng lần quét

Đế gắn tường: tiết kiệm không gian quầy

Công nghệ Bluetooth: tạo điều kiện để các thiết bị giao tiếp trong phạm vi đa dạng

Hai cách giao tiếp: Người dùng nhận được xác nhận bằng âm thanh và hình ảnh của từng lần quét

Đế gắn tường: tiết kiệm không gian quầy

Truyền dữ liệu CodeGate: Lý tưởng cho các ứng dụng quét menu và khi kết hợp với Auto-Trigger, VoyagerBT là hệ thống quét mã vạch trực quan nhất trong ngành công nghiệp.

RangeGate: Quét 8KB mã vạch khi ra ngoài phạm vi và sau đó truyền thông tin với chủ nhà khi kết nối được thiết lập lại

Thông tin khác

zalo