Máy đọc Honeywell 8650 Bluetooth Ring Scanner

Giảm sự can thiệp và cải thiện thời gian làm việc, giảm khả năng làm rơi máy và giảm tổng chi phí sở hữu.

Thiết kế kết nối và dây đeo giúp người lao động có thể đeo các máy quét trên bàn tay hoặc cánh tay.

Máy quét kết nối lên đến 10m từ máy tính, tăng năng suất lao động.

Đọc mã vạch 1D và 2D lên đến  516mm.

Độ bền cao và dễ sử dụng, giảm chi phí sở hữu và thời gian chết

Giảm sự can thiệp và cải thiện thời gian làm việc, giảm khả năng làm rơi máy và giảm tổng chi phí sở hữu.

Thiết kế linh hoạt:

Thiết kế kết nối và dây đeo giúp người lao động có thể đeo các máy quét trên bàn tay hoặc cánh tay, tăng sự hài lòng và thoải mái cho người lao động.

Khả năng kết nối không dây Bluetooth:

Class 2 Bluetooth Version 2.0 giúp máy quét kết nối lên đến 30 feet (10m) từ máy tính, tăng năng suất bằng cách cho phép người lao động di chuyển trong khi quét.

Nhiều tùy chọn quét:

Phạm vi tiêu chuẩn quét các mã 1D phổ biến lên đến 45"" (1143mm) hoặc đọc mã vạch 1D và 2D lên đến 21.5"" (516mm) đảm bảo năng suất tối đa.

Chắc chắn: 

Độ bền cao và dễ sử dụng, dẫn đến tăng năng suất, giảm chi phí sở hữu và thời gian chết.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo