Máy đọc Honeywell 3800gPDF

Đọc mã vạch PDF nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả.

Nhắm và quét mã một cách dễ dàng, bất kể điều kiện ánh sáng hoặc các mã vạch rất gần.

Hiệu suất vượt trội, phạm vi làm việc trực quan và khả năng đọc mã vạch bị hư hỏng

Giải mã PDF417: đọc mã vạch PDF nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả

Tia nhắm vào mục tiêu: nhắm và quét mã một cách dễ dàng, bất kể điều kiện ánh sáng hoặc các mã vạch rất gần

Công nghệ hình ảnh Adaptus 5.0: hiệu suất vượt trội, phạm vi làm việc trực quan và khả năng đọc mã vạch bị hư hỏng hoặc chất lượng in kém, đảm bảo dễ sử dụng

Độ bền: được bảo hành 5 năm.

Phù hợp trong tương lai: tuân thủ GTIN, khả năng GS1 DataBar

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo