Máy bán hàng Wincor BEETLE /S-II plus

Giải pháp quản lý máy để bàn đã được thử nghiệm và chứng minh, cho phép phát triển và giám sát từ xa các hệ thống POS.

Không có gì tệ hơn khi một hệ thống POS hỏng hoặc mất dữ liệu giao dịch quan trọng.

Các thành phần then chốt như quạt, bo mạch chủ và ổ cứng được liên tục theo dõi để tăng cường hệ thống.

Tất cả các hệ thống BEETLE được thiết kế để chạy trong môi trường có nhiệt độ cao

Máy bán hàng Wincor BEETLE /S-II plus

Nền tảng BEETLE đã đi với tên gọi “Sẵn Sàng Cho Quản Lý” trong nhiều năm. Và BEETLE/ S-II plus cũng không ngoại lệ. Hệ thống POScủa chúng tôi được trang bị BEETLEVIEW, giải pháp quản lý máy để bàn đã được thử nghiệm và chứng minh, cho phép phát triển và giám sát từ xa các hệ thống POS.

Không có gì tệ hơn khi một hệ thống POS hỏng hoặc mất dữ liệu giao dịch quan trọng. BEETLEVIEW cho phép các thành phần then chốt như quạt, bo mạch chủ và ổ cứng được liên tục theo dõi để tăng cường hệ thống. Cũng như các hệ thống BEETLE khác, BEETLE /S-II plus không bị ảnh hưởng bởi sự phóng tĩnh điện và tác động RF. Tất cả các hệ thống BEETLE được thiết kế để chạy trong môi trường có nhiệt độ cao

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo