Máy bán hàng POS Partner Tech PT-8900

PT-8900 là một thiết bị đầu cuối POS hệ thống top-of-the-phạm vi với một cấu hình công nghệ ấn tượng.

PT-8900 có sẵn với Intel Celeron hoặc CPU Intel Pentium IV theo yêu cầu.

PT-8900 cũng có sẵn với một màn hình bổ sung, cung cấp một lợi ích thực sự.

PT-8900 là tiết kiệm không gian và đặc biệt là dịch vụ tương thích.

PT-8900 là một thiết bị đầu cuối POS hệ thống top-of-the-phạm vi với một cấu hình công nghệ ấn tượng. PT-8900 có sẵn với Intel Celeron hoặc CPU Intel Pentium IV theo yêu cầu. Cho dù bạn chọn, sức mạnh xử lý vượt trội được đảm bảo. PT-8900 cũng có sẵn với một màn hình bổ sung, cung cấp một lợi ích thực sự. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể theo dõi các giao dịch thanh toán trong thời gian thực hoặc có thể được cung cấp thông tin sản phẩm bổ sung về hàng hoá mua hoặc nhận. PT-8900 là tiết kiệm không gian và đặc biệt là dịch vụ tương thích.
 

May-POS

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo