Máy bán hàng Pec POS Katana

Dễ dàng truy cập HDD khay làm giảm thời gian và chi phí liên quan đến bảo trì, trong khi tích hợp khóa bảo vệ.
Điều chỉnh độ sáng màn hình ở bên cạnh màn hình để phù hợp với các cài đặt và sở thích khác nhau
Với một chỉ thị LED trên cổng RS232, hệ thống này sẽ ngăn ngừa việc đặt điện áp không chính xác của các thiết bị bổ sung.

Swappable Dual HDD với RAID 1 Hỗ trợ Dễ dàng truy cập HDD khay làm giảm thời gian và chi phí liên quan đến bảo trì, trong khi tích hợp khóa khóa bảo vệ ngăn ngừa lạm dụng.
Điều khiển màn hình tích hợp Side Access Control Điều chỉnh độ sáng cài đặt giúp khách hàng thay đổi mức độ sáng để thích ứng với các sở thích và môi trường khác nhau. Ngoài ra còn có một màn hình theo dõi người sử dụng thân thiện / tắt để tiết kiệm điện.
Hiệu năng đồ hoạ cao Không chỉ là một hệ thống POS, mà còn là công cụ hiển thị của màn hình quảng cáo trong nhà đã làm tăng tối đa sức mạnh tính toán của CPU và GPU
OSD tích hợp và chỉ thị Màn hình Điều chỉnh độ sáng màn hình ở bên cạnh màn hình để phù hợp với các cài đặt và sở thích khác nhau
Dễ dàng sử dụng Cài đặt Jumper Cài đặt RS232 & điện áp dễ dàng giúp khách hàng sửa đổi cài đặt. Với một chỉ thị LED trên cổng RS232, hệ thống này sẽ ngăn ngừa việc đặt điện áp không chính xác của các thiết bị bổ sung.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo