Đầu đọc ZEBEX Z-6082

6.850.000₫

[ Chưa bao gồm VAT ]

ZEBEX Z-6082 là máy quét gắn bàn hoặc đế âm bàn.

Phát tia theo nhiều hướng. ZEBEX Z-6082 tập hợp 32 tia trong 1 máy quét.

Thiết kế tạo sự thuận lợi cho người làm việc.

Ứng dụng trong các cửa hàng sách,siêu thị lớn nhằm thu gọn diện tích, kiểm tra tính năng hàng hoá..

ZEBEX Z-6082 là máy quét gắn bàn hoặc đế âm bàn.

Phát tia theo nhiều hướng. ZEBEX Z-6082 tập hợp 32 tia trong 1 máy quét.

Thiết kế tạo sự thuận lợi cho người làm việc.

Ứng dụng trong các cửa hàng sách,siêu thị lớn nhằm thu gọn diện tích, kiểm tra tính năng hàng hoá..

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo