đầu đọc Unitech MS380

Hỗ trợ giao tiếp USB HID

Hỗ trợ mã vạch GS1

Tích hợp sẵn Bluetooth Class 1

Đế có anten có thể xoay

Vùng phủ sóng: Lên tới 100m (vùng trống)

Đặc điểm chính: 

• Hỗ trợ giao tiếp USB HID

• Hỗ trợ mã vạch GS1

• Tích hợp sẵn Bluetooth Class 1

• Đế có anten có thể xoay

• Vùng phủ sóng: Lên tới 100m (vùng trống)

• Bảo vệ xả tĩnh điện ESD: 4kv trực tiếp /8kv không khí

• Khoảng cách đọc: 40 - 350mm

• Phân giải đọc: 4mil

• Pin dung lượng 1620mAh

• Cho phép rơi 1.2-Meter xuống sàn bê tông

Thông tin khác

0964.768.117 0964.768.117