Đầu đọc Datalogic DS2200

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

Kích thước nhỏ gọn

Khả năng đọc tốt

Được thiết kế để tích hợp OEM

Mã mật độ rất cao đọc (lên đến 0,076mm / 3mils)

Máy đóng gói

Máy phân tích y sinh học

Máy xử lý tài liệu

In & Áp dụng hệ thống

Các DS2200 được nhúng đầu đọc mã vạch là một máy quét laser siêu nhỏ gọn với tích hợp bộ giải mã, 500scans / giây, đọc khoảng cách từ 50 đến 220mm.

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

  • kích thước nhỏ gọn
  • Khả năng đọc tốt
  • Được thiết kế để tích hợp OEM
  • Mã mật độ rất cao đọc (lên đến 0,076mm / 3mils)

CÁC ỨNG DỤNG

Dòng sản phẩm này đã được phát triển để đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng tài liệu tham khảo sau đây:

  • máy đóng gói
  • Máy phân tích y sinh học
  • Máy xử lý tài liệu
  • In & Áp dụng hệ thống
  • ATL (Automated Libraries Tape)

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo