Bộ gỡ nhỏ

350.000₫ 450.000₫

[ Chưa bao gồm VAT ]

Bộ siêu gỡ nhỏ

Tháo chip nhanh chóng từ hàng hóa
Dùng để tháo tem từ cứng trên quần áo, hộp sữa, giầy dép, khi thanh toán xong cho khách hàng, và tem từcứng sẽ được tái sử dụng cho lần sau

Kích thước: 75x35mm 

Lực hút:5000GS; Tr.lượng: 4300g

Bộ siêu gỡ nhỏ

Tháo chip nhanh chóng từ hàng hóa
Dùng để tháo tem từ cứng trên quần áo, hộp sữa, giầy dép, khi thanh toán xong cho khách hàng, và tem từ cứng sẽ được tái sử dụng cho lần sau

Kích thước: 75x35mm 

Lực hút:5000GS; Tr.lượng: 4300g

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo